ارسال های اخیر

    کنسرت نوروزی سیروان خسروی در بندرعباس سیروان خسروی پس از یک سال در شهر بندرعباس به روی صحنه رفت آوای پاپ: در روز سوم فروردین ماه سال ۱۳۹... ادامه مطلب

ارسال های اخیر

    کنسرت نوروزی سیروان خسروی در بندرعباس سیروان خسروی پس از یک سال در شهر بندرعباس به روی صحنه رفت آوای پاپ: در روز سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۶ سیروان خسروی، طی دو سانس در شهر بندرعباس به روی صحنه رفت. در شروع سانس اول سیروان به اجرای قطعه های بارون پاییزی ، نه... ادامه مطلب

کلیه حقوق برای آوای پاپ محفوظ است، صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سیدحسین احمدی