درباره ما

پایگاه وب سایت اوای پاپ در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵شروع به فعالیت کرد

این پایگاه خبری به رویدادها واخبار موسیقی پاپ ایران اختصاص دارد وشامل بخش های جذاب ومتنوعی ازقبیل اخبارروز/گزارش /گفتگو/مصاحبه های تصویری است.

تحلیلی اوای پاپ علاوه برقسمت های ذکرشده هرهفته رویدادهاوبا کنسرت های اجرا شده را به پوشش جداگانه گزارشی وتحلیلی وتصویری ان می پردازد

مدیر مسئول وسردبیر: سید حسین احمدی

تحریریه:مهناز جامی (دبیر خبر)، فاطمه ورپشتی (دبیر عکس)
فضای مجازی: علی نوری
برنامه ریزی و هماهنگی: حانیه امین آبادی

روابط عمومی: دنیا حیدری

دبیر سایت: پدرام یوسفی

کلیه حقوق برای آوای پاپ محفوظ است